Fitxa tècnica de l’obra i descripció del projecte, amb expressa indicació de: